tisk výběru         Choose your language:    english  česky
Měsíční účtování

Charakteristika měsíčního účtování

 • Objednáte formulářem – objednávku je nutné podepsat, popř. opatřit razítkem.
 • Objednávku zaevidujeme a přidělíme Vám identifikační kód.
 • Pokud neurčíte jinak, zahájíme dodávku od nejbližšího dovezeného čísla.
 • Ke každé dodávce obdržíte dodací list (DL). Na DL je uvedeno i číslo DL předchozího a to Vám umožňuje zkontrolovat, zda jste obdrželi všechny zásilky.
 • Změny objednávek a reklamace vyřizujeme telefonicky. Pro jejich rychlejší zpracování uvádějte vždy svůj identifikační kód.
 • Změnu adresy dodávky nebo fakturace požadujeme písemně
 • Storno objednávky požadujeme telefonicky nebo písemně (dopis, e-mail, fax)
 • Objednávka platí, dokud ji nezměníte nebo nezrušíte ("standing order").
 • Neplatíte předem. Poslední den kalendářního měsíce Vám vystavíme fakturu (daňový doklad) za výtisky skutečně expedované během právě uplynulého kalendářního měsíce.
 • Faktura obsahuje specifikaci DL, které jsou v ní účtovány. Reklamace faktur přijímáme do 14 dnů od jejich vystavení.
 • Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení, v případě pozdní platby si vyhrazujeme právo účtovat Vám penále ve výši 0,2% dlužné částky za každý den prodlení.

Stáhněte si prosím přiložený formulář a podepsaný ho prosím zašlete na naši adresu.


© 2005 CZPRESS | Ochrana osobních údajů | Datum poslední aktualizace: 31.8.2022
Vyrobilo Abeo s.r.o.