tisk výběru         Choose your language:    english  česky
Obecné informace
Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Váš zájem o služby společnosti CZ PRESS, s.r.o., zabývající se dovozem a distribucí deníků a časopisů z celého světa. Od založení společnosti v roce 1991jsme získali rozsáhlou část zákazníků, a to jak prodejen, tak i konečných odběratelů (zahraničních a tuzemských firem, vládních a veřejných institucí a též soukromých čtenářů. Kromě pravidelných dodávek tisku zajišťujeme i jednorázové nebo krátkodobé dodávky pro zvláštní příležitosti, jako jsou konference, semináře apod.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA TYPŮ DODÁVEK


Měsíční účtování

Při větším objemu objednávky a právnickým osobám doporučujeme dodávku s měsíčním vyúčtováním. Vaší objednávku zaevidujeme jako objednávku na dobu neurčitou a dodávku zahájíme od nejbližšího čísla, které dovezeme (pokud neurčíte jinak).

Objednávku můžete kdykoliv změnit, Váš požadavek vyřídíme do druhého dne, pokud nám jej sdělíte v pracovní den do 12:00 hod.

Neplatíte nic předem. Poslední den kalendářního měsíce, Vám vystavíme fakturu, kterou vyúčtujeme dodané zboží za uplynulý měsíc. Pro Vaše pohodlí jsme zavedli službu zasílání faktur emailem. Platit můžete inkasem, kreditní kartou, bankovním převodem nebo složenkou, která je vždy přiložena k faktuře. Připomínáme, že fakturu je možné reklamovat do doby splatnosti. Neuplatní-li odběratel v tomto termínu oprávněnou reklamaci a fakturu do doby splatnosti nezaplatí, vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za prodlení 0,2% dlužné částky za každý den prodlení a při opakovaných prodlevách úhrady dodávky zcela zastavit. Viz. také měsíční vyúčtování

Čtenářské konto

Chcete maximální komfort? Zájemcům o jednotlivé tituly a rozpočtovým organizacím doporučujeme dodávku se zálohovou platbou, tzv. čtenářské konto. Individuální zákazníci oceňují, že při objednávce formou čtenářského konta odpadá nutnost každý měsíc platit malé částky (a hradit bankovní poplatky).

Na náš účet složíte zálohu, která odpovídá očekávané hodnotě dodávek podle Vaší objednávky. Vaší objednávku zaeviduje jako objednávku na dobu neurčitou a dodávku zahájíme obratem po složení zálohy. Objednávku můžete kdykoliv změnit, Váš požadavek vyřídíme do druhého dne, pokud nám jej sdělíte v pracovní den do 12:00 hod.

Po skončení každého kalendářního měsíce Vám zašleme fakturu za skutečně dodané výtisky. Tuto fakturu nehradíte, je zaúčtována k tíži Vaší zálohy.

Před vyčerpáním zálohy obdržíte naší výzvu k jejímu obnovení, (v případě vašeho zájmu Vám můžeme automaticky vystavovat zálohové faktury na další období). Pokud máte zájem o prodloužení dodávek, zálohu navýšíte převodem, který musí být na náš účet před okamžikem kdy je původní záloha vyčerpána. V opačném případě dodávka vyčerpáním zálohy končí a obdržíte závěrečné vyúčtování.

Viz. také čtenářské konto.

Předpladné se slevou

Ve spolupráci s vydavateli Vám nabízíme předplatné na některé tituly.
Můžete si je u nás objednat s výraznou slevou (viz ceník s vyčíslením slev).

Cenu předplatného hradíte předem a v průběhu trvání předplatného nelze objednávku měnit.

Dodávka na ukázku

Pokud se chcete o kvalitě titulu, který Vás zaujal, před objednáním přesvědčit, objednejte si jedno ukázkové číslo. Zaplaťte pouze jeden výtisk a rozhodněte se. Více viz ukázkové číslo.


OBJEDNÁVKA

Vyplňte prvotní objednávku zahraničního tisku a zašlete jí potvrzenou na naší adresu

Objednávku zaevidujeme a přidělíme Vám identifikační kód odběratele. Tento kód zabraňuje záměně vaší objednávky s objednávkou jiného odběratele a urychluje její zpracování. Proto jej prosím používejte při každém telefonickém i písemném styku s námi.

Změny adresy a zrušení objednávek vyžadujeme písemně s použitím Vašeho kódu. Pokud se adresa dodávky liší od adresy fakturace, nezapomeňte to uvést.

Následující body se týkají pouze zákazníků s měsíčním vyúčtováním a čtenářským kontem.
  • Změny objednávek vyřizujeme i telefonicky, vždy od pondělí do pátku v době od 08:00 do 16:00.  Změny od druhého dne se vyřizují do 12:00.
  • Váš kód bude na dodacích listech v kolonce "odběratel" a na fakturách v pravém dolním rohu  okénka "adresa dodávky"
  • Ke každé dodávce obdržíte dodací list. na něm najdete informace o dodávce Vašeho zboží, změnách cen, zvláštních vydání, nových titulech, důvodech nedodání titulů (stávka, technické důvody, havárie apod.)
  • Změny dodávek a reklamace vyřizujeme i telefonicky vždy od pondělí do pátku v době od 08.00 do 16.00. Změny do druhého dne se vyřizují  do 12:00.
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vydavatelé si vyhrazují právo měnit ceny a periodicitu svých titulů kdykoliv v průběhu roku (netýká se předplatných se slevou)

Reklamace

Reklamace uplatňujte ihned, abychom Vám mohli chybějící výtisk doposlat 

Reklamace vyřizujeme i telefonicky, vždy od pondělí do pátku v době od 08:00 do 16:00


Doprava

Dopravné ani poštovné neúčtujeme. Platit budete vždy  pouze maloobchodní cenu.

V centru Prahy, Brna a jeho okolí Vám můžeme dovážet tisk autem. Naši řidiči potřebují volný přístup k místu předání zásilky (stejně jako poštovní doručovatelky). Pokud je Váš dům uzamčen, zašlete nám klíč od domovních dveří. Místem předání zásilky může být pouze schránka, nebo vrátnice, roznášku po domě nezajišťujeme.

Mimo Prahu a do jejich okrajových částí zasíláme tisk poštou. CZPRESS bohužel nemůže odpovídat za zdržení dodávky zaviněné poštou. Toto zdržení by dle sdělení České pošty nemělo být delší než dva dny. Zásilky v hodnotě nad 250,-Kč posíláme doporučeně


Zasílání novinek

Máte-li zájem o e-mailové informace o novinkách v naší nabídce, využijte prosím naší registrace.

© 2005 CZPRESS | Ochrana osobních údajů | Datum poslední aktualizace: 31.8.2022
Vyrobilo Abeo s.r.o.