Anotace
OCTANE Typ odběru
Obalka publikace
Standardní měsíční účtování 495 Kč
Čtenářské konto 495 Kč
Počet vydání  kusů
Počet kusů/1vydání  kusů
 
Kontrolní kód 34036
Periodicita Měsíčník
Jazyk Angličtina
Žánr Motorismus
Země Velká Británie
Odkaz www.octane-magazine.com
  Informace pro čtenáře

Britský měsíčník pro milovníky automobilů a též pro odborníky na danou problematiku.